Mateřská školka a Základní škola ve Starém Sedlišti se možná dočká opravy. O havarijním stavu komplexu budov, do kterého zatéká střechou jsme vás informovali včervenci. Dnes má obec připraven projekt a hledá možnost jak získatjedenáctmiliónukorun. „Už několik let do budovy základní školy zatéká střechou. Nadšatnamidocházíužk průniku vody do elektroinstalací. Děti si tady nemohou nechávat ani věci, protože by se jim promočily,“ řekla nám Jitka Valíčková, místostarostka Starého Sedliště.

Hledají se peníze. „Během rozhovoru s poslancem Václavem Votavou jsem získali radu abychom naší žádost směřovali na rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Poslali jsme jim tak orientační investiční rozvahu na rekonstrukci ploché střechy na komplexu budov,“ informovala nás Stanislava Fojtíčková, starostka Starého Sedliště. Z rozpočtového výboru přišel dopis s rozhodnutím, že obec byla zařazena do druhého čtení při přípravězákonaostátnímrozpočtu.

Při rekonstrukcise počítá i s vybudováním třech bytů pro personál nad mateřskou školkou. Oprava střechy na pavilonech podle projektu vyjde na jedenáct milionů čtyři sta tisíc korun. „Náklady by se mohli ještě prodražit. Střešní krytina totiž obsahuje azbestocementové desky, které jsou nebezpečným odpadem. S jejich likvidací se počítalo jen v části, kde vzniknou byty,“ uvedla starostka.

„Uvažujeme, že bude lepší když desky při rekonstrukci sundáme všechny. Mohlo by se totiž stát, že v budoucnu nebudou žádoucí a my bychom museli zasahovat do nové střechy,“ upřesnilastarostka. Zatím vše vázne na penzích. Provoz i přes současnou situaci, kdy se voda chytá do lavorů nebudenijakomezen. V září tak usedne do školních lavic sto šedesát děti a přibližně padesát školáčků budevmateřskéškolce.