Evropa má sice hned několik středů, jeden ze současných geografických je ale v katastru bavorské obce Neualbenreuth a leží několik metrů od linie česko-bavorských státních hranic pod druhou nejvyšší horou Českého lesa – Dylení. Jde o žulový opracovaný kámen označující místo, které jako geografický střed Evropy zaměřila už v roce 1865 rakousko-uherská astronomicko-trigonometrická komise. Původně byl ale komisí střed zaměřen na vrcholu Dyleně. Současný kámen a jeho umístění je z roku 1985. Co se stalo s původním, není známé. Údajně ale ještě v roce 1934 byl na vrcholu částečně přikryt zeminou.

close Několik zajímavostí je ukrytých v hvozdech v nejsevernější části Českého lesa. info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Několik zajímavostí je ukrytých v hvozdech v nejsevernější části Českého lesa.

Na kameni je vytesaný nápis MITTELPUNKT EUROPAS C.R. OPER ASTR TRIG PRO MED EUROP 1865. Přeložit by se to dalo jako císařsko-královská astronomicko-trigonometrická práce pro středoevropské zaměřování 1865. Na kameni jsou dva malované erby. Znak městečka Neualbenreuth a pod ním znak Chebu. Jsou zde také letopočty, 1284 první písemná zmínka o osadě Neualbenreuth, a 1985 rok osazení kamene na toto místo, 1591 dohoda mezi Chebem a klášterem Waldsassen a 1862 dohoda o vyřešení území Frais. Mohutný žulový kámen je ale spíše středem symbolickým. Pomyslný pupek Evropy je totiž hned na několika dalších místech.

Asi necelý kilometr severně od středu Evropy je hraniční kámen, který jako hraniční uznal už v roce 1739 král Karel VI., král rakouský a český, otec Marie Terezie. Jde o Královský kámen a při zaměřování zemských hranic v roce 1844 získal pořadové číslo 225. Zajímavostí je na kameni vytesaný letopočet 1813. Mělo by jít o památku na rok, kdy teprve dvouletý Napoleon II. zvaný Orlík, tedy syn Napoleona Bonaparte, nechal hledat střed Evropy. Ovšem jako dvouletý chlapec možná ani o hledání středu Evropy nevěděl. Každopádně na jeho počest je kámen označován jako Königstein.

Mnohem novější je historie chaty na Dyleni. Její ruiny najdete půl kilometru severně od vrcholu Dyleně. Smutně skončila budova, kterou postavil v roce 1926 Německý alpský spolek Cheb/Deutscher Alpenverein Eger. Chata byla ale po druhé světové válce v nepřístupném hraničním pásmu, v letech 1947-1948 byla stržena.

Co ale všechna uvedená místa spojuje je klid a relativní nedostupnost charakteristická pro pohraničí Českého lesa.