Otevřeno k diskusi s veřejností o nabízených službách je tachovské vzdělávací středisko REVIS. Jeho zaměstnanci tak reagují na výtky Věry Rubákové, které tato tachovská zastupitelka vůči příspěvkové organizaci přednesla na minulém zastupitelstvu i v tisku.

„Nechápeme, proč paní zastupitelka, která má výhrady k činnosti příspěvkové organizace města, neosloví příslušné osoby REVISu a neprobere s nimi své výtky a popřípadě návrhy řešení, kterých má jako člen vedení města, doufáme, dost a dost. Uvítáme reálné návrhy či požadavky, které nám pomohou vylepšit naše služby směrem k veřejnosti, ale rozhodně ne prezentované tímto způsobem. Navíc si nemyslím, že jsou všichni zastupitelé města Tachova ztotožněni s názory jedné zastupitelky,“ vyjádřil se k situaci ředitel REVISu Jan Petruň.

Jeho slova potvrzuje i Lenka Chybová, která v REVISu působí na pozici manažerky vzdělávání. „Jsme otevřeni diskusi, budeme rádi za jakékoliv zadání ze strany města, prozatím se však snažíme ze všech sil a s nejčistším svědomím realizovat aktivity, které považujeme za důležité,“ uvedla.

Aktualizace webu

Vzdělávací středisko podle Rubákové nemělo více než měsíc aktualizované nabídky na svých internetových stránkách. „Jak může REVIS nabízet služby, když od 11. prosince 2008 až do 4. února 2009 neměl na svých stránkách pro občany žádnou nabídku. S tímto faktem samozřejmě souvisí nižší výnosy za uvedené období,“ uvedla Rubáková.

Zastupitelka se podle Chybové upnula jen na jednu jedinou věc. „Tu popsala jako obrovský problém neuvěřitelných rozměrů: naše webové stránky. Pro uvedení na pravou míru – kromě toho, že chystáme stránky nové a tyto jsou pouze v dosluhovacím režimu a navíc si je nespravujeme sami, jsme před koncem roku nechali z webu odstranit veškeré staré informace. Smazali jsme tedy tyto údaje s dobrou vírou, že než veřejnost mystifikovat neaktuálními pozvánkami, radši je budeme informovat o tom, že chystáme nabídku novou – kterou jsme posléze na začátku února na webu zveřejnili. Navíc žádné poklesy výnosů za kurzy pro veřejnost jsme v uvedeném období nezaznamenali, neboť poplatky se hradí pouze na podzim a na jaře,“ uvedla manažerka vzdělávání.

Služby veřejnosti

REVIS ale klienty nezískává především prostřednictvím webových stránek, jak uvedla Rubáková. Jak jsme dále zjistili, daleko více zájemců se přihlásí díky tomu, že o REVISu od někoho slyšeli, někde viděli propagační materiály nebo obdrželi e-mail s aktuální nabídkou akcí. Řadu zákazníků REVISu navíc tvoří lidé, kteří k internetu nemají přístup vůbec – například účastníci pilotního projektu univerzity třetího věku.
„Mrzí nás, že paní Rubáková zapomíná na vše, co REVIS vedle standardních činností dělá pro občany tohoto regionu bez nároku na nějakou významnější odměnu,“ postěžoval si ředitel Jan Petruň.

Jedná se o vzdělávací akce pro seniory a s tím spojené využívání internetu v prostorách REVISu zdarma, pravidelné zapůjčování konferenčních prostor pro účely různých setkání zaštítěných městem, monitorování a rozesílání informací o možnostech čerpání prostředků z fondů EU, poskytování tělocvičny pro děti z mateřské školky či tělesně postižené za režijní náklady nebo organizaci seminářů pro školy za přijatelné ceny.
„Realizujeme tyto činnosti s nadšením a přesto víme, že z nich nemáme žádné závratné příjmy a že nejspíš budeme opět kritizováni pro nízké zisky,“ dodává.

Nová strategie

Celý tým REVISu prošel personální obměnou a od podzimu 2008 usilovně pracuje na nové, progresivní strategii, která by mu pomohla nabízet širokou škálu vysoce profesionálních služeb a stát se ekonomicky soběstačným subjektem.
„Například kurzy pro veřejnost nás samy o sobě nikdy uživit nedokážou, takže chceme najít rezervy a nastavit naše portfolio aktivit tak, aby nejen splňovalo očekávání veřejnosti, ale generovalo také dostatečné příjmy. To vše je ale běh na dlouhou trať a vše si vyžádá ještě hodně nasazení, úsilí a nemalé časové investice,“ uvádí Jan Petruň a Lenka Chybová doplňuje. „Máme však i řadu spřízněných duší a pozitivních ohlasů na naši činnost, za které tímto srdečně děkujeme. Vše je snad na dobré cestě a my v REVISu, kteří táhneme za jeden provaz, věříme, že se nám to podaří. Držte nám palce,“ dodává.