„Po čtvrteční registraci, doprovodných programech a slavnostním zahájení stráví studenti celý pátek terénní hrou v okolí Stříbra, jejímž cílem bude prověřit jejich znalosti, dovednosti, spolupráci a komunikaci a mimo jiné i poznat okolí našeho města,“ informoval nás ředitel Domu dětí a mládeže ve Stříbře Miroslav Cvrk.

Sobotní program Globe Games je určen také veřejnosti. „Od rána bude v učebnách Základní školy Mánesova studentská konference, kde budou studenti zúčastněných škol prezentovat své odborné projekty. Odpoledne od 14 hodin bude na náměstí Festival Globe,“ dodal Cvrk.

Festival začne slavnostním průvodem, jehož účastníci budou od 13. poledníku Benešovou ulicí koulet obrovskou maketu Zeměkoule. Poté se bude moci veřejnost seznámit s vybranými projekty formou stánků a interaktivních her a soutěží. V doprovodném programu vystoupí žáci ZUŠ, DDM a ZŠ Mánesova, divadelní spolek Divoch, ostrostřelci, horníci.

„Kolem půl šesté večer budou vyhlášeny výsledky Globe Games,“ uvedl ředitel DDM.

„Účastníci her navštíví v rámci doprovodného programu úpravnu pitné vody v Milíkově, skládku odpadů v Černošíně nebo klášter Kladruby. Někteří si budou moci zahrát volejbal, stolní tenis, nebo vyzkoušet cvičnou horolezeckou stěnu,“ doplnil program ředitel Základní školy Mánesova Václav Peteřík.

V pátek 8. května je na programu stěžejní část, tzn. Terénní hra která bude odstartována u hornického skanzenu poblíž zrekonstruované Prokopské štoly. „Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly z oblasti pozorování, zkoumání a vyhodnocování přírodních jevů,“ dodal Peteřík. Škola v Mánesově ulici vyšle do soutěže také jedno čtyřčlenné družstvo.

Hry po vyhlášení výsledků doplní závěrečný večer s entomologickou přednáškou, keramickou a tvořivou dílnou, aerobikem, horolezeckou stěnou a dalšími aktivitami.

Stříbrské hry projektu Globe jsou dvanáctým ročníkem a záštitu nad jejich konáním převzal radní Plzeňského kraje pro školství Jiří Struček. Ze zahraničních účastníků se očekávají hosté ze SRN, Slovenska, Maďarska a Polska. Kromě toho by do Stříbra mělo přijet asi 10 až 15 významných českých i zahraničních osobností z oblasti ochrany přírody. Organizačním partnerem této velké akce je Sdružení Tereza, které stálo u zrodu Globe Games.

Charakter her lze podle oficiálních materiálů projektu označit jako setkání žáků, studentů a učitelů, vědců a vůbec lidí, kteří se zajímají o přírodu a život ve svém okolí. V rámci her žáci a studenti nejen soutěží, ale i spolupracují v různých disciplínách z programu, prozkoumávají společně vybrané území, dozvídají se novinky, vyměňují si zkušenosti a navazují přátelství nejen s českými, ale též se zahraničními vrstevníky, se kterými hovoří anglicky.