Zlatá včela se tak podle vedoucího stříbrského včelařského kroužku stává významným podnětem rozvoje zájmu zejména dětí a mladých lidí o přírodu a včelařství. „Děje se tak v době, kdy řady chovatelů včel stárnou a ubývá jich a s nimi ubývá i včel. Produkce medu z domácích zdrojů zaostává za poptávkou a v některých oblastech České republiky se projevuje nedostatek včel jako opylovačů kulturních i planě rostoucích rostlin,“ uvedl Oldřich Koubek.

Nejlepší z oblastních kol postupují do ústředního, celostátního kola soutěže Zlatá včela. Nejlepší tři vítězové ústředního kola Zlaté včely, se zúčastní mezinárodního setkání mladých včelařů IMYB, jehož součástí je také soutěž.

I Stříbro mělo na této mezinárodní úrovni zastoupení. V roce 2015 v Banské Bystrici reprezentační družstvo Česka v mezinárodní soutěži zvítězilo a Matěj Brzica z včelařského kroužku ve Stříbře se stal absolutním vítězem i v soutěži jednotlivců.
Loni se toto mezinárodní setkání uskutečnilo v Praze za účasti mladých včelařů z 20 zemí Evropy i Asie. Soutěžní řád byl změněn a navzájem spolu soutěžila mezinárodní družstva složená z příslušníků několika zemí.

Členové včelařského kroužku ve Stříbře byli velmi úspěšní na všech úrovních, proto se včelaři Základní organizace Českého svazu včelařů Stříbro ujali úlohy organizátora oblastního kola Zlaté včely v roce 2017, a to již opakovaně.
„Do oblastního kola Zlaté včely je přihlášeno 48 žáků z 10 včelařských kroužků. Soutěž proběhne ve dvou věkových kategoriích. V kategorii mladších žáků budou soutěžit děti do páté třídy a v kategorii starších žáci šestých až devátých tříd,“ dodal Koubek.
Soutěží se v pěti základních disciplínách – vědomostním testu, botanikou (znalost včelařsky významných rostlin). Následuje soutěž ve znalosti včelařských pomůcek. V dalším kole soutěžící prokáží, že si umí poradit se včelstvem a nakonec předvedou, že umí využívat i mikroskop. K tomu přibude ještě pět disciplín doplňkových.

„Mladí včelaři v oblastním kole Zlaté včely budou určitě usilovat o to, aby navázali na úspěchy. Popřejme jim, aby ve svém soutěžním úsilí byli úspěšní,“ uvedl závěrem Koubek.

Stříbro - Kulturní dům ve Stříbře se stal dalším místem, kde česká metalová legenda Arakain oslavila 35. výročí založení kapely. Spolu s nimi se představily i další legendy českého metalu.
Stříbro si prožilo víkend s Arakainem a dalšími českými legendami