Sběrný dvůr se nachází v prostorách bývalých kasáren a jeho výstavba si vyžádala více než pět milionů korun.

„Nahradil sběrný dvůr, který byl dříve občanům k dispozici v areálu technických služeb. Ten však kapacitně nedostačoval a navíc ležel na pronajatém pozemku,“ uvedl důvody přestěhování objektu starosta Stříbra Miroslav Nenutil.

Zahájení provozu se zúčastnili také žáci ze stříbrské základní školy v Mánesově ulici. „Něco takového jsem ještě neviděl,“ podivoval se nad rozsáhlostí sběrného dvora čtrnáctiletý Jan Matiáš. „Určitě je dobré, zejména ve vztahu k přírodě, že se podobná místa staví,“ dodal školák.

Sběrný dvůr, jehož součástí je osm velkoobjemových kontejnerů a nádoby na nebezpečný odpad, bude občanům Stříbra poskytovat služby zdarma. „Tedy pro všechny, kteří v daném kalendářním roce uhradili příslušný poplatek za odpady,“ podotkl Petr Strankmüller, jednatel firmy Ekodepon, která bude sběrné středisko provozovat.

Areál dvora je vybaven elektronickým zabezpečením a střežícím systémem. „Včetně kamer, které jsou schopny detailně identifikovat každou nežádoucí návštěvu, která by se zde chtěla jakýmkoli způsobem obohatit,“ řekl Marek Sýkora z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, zajišťovatele řízení realizace projektu a zpracovatele žádosti o finanční prostředky Evropské unie.

Právě Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí přispěla na výstavbu sběrného dvora téměř devadesáti procenty uznatelných nákladů. Zbytek, 606 tisíc korun, uhradilo Stříbro ze svého rozpočtu.

Sběrný dvůr je připraven přijmout prakticky veškeré druhy odpadu. „Místo tu je pro odpad biologický, nebezpečný a přichystáno je i místo pro zpětný odběr elektronických přístrojů,“ vypočítal Petr Strankmüller. „Zvládnout dokážeme i odpad, který vyprodukují domácnosti. Kromě kuchyňských zbytků, které vyžadují specifický přístup. Na to není dvůr vybaven,“ dodal jednatel.

Jásat mohou zahrádkáři, kterým tak odpadne spalování vyřezaných větví či posečené trávy. Také pro ně je v areálu připraven kontejner.

Obyvatelům Stříbra začne sběrný dvůr oficiálně sloužit v příštím týdnu.