Slavnostní ceremoniál tradičně zahájilo vystoupení žáků ZUŠ pod vedením svých učitelů Hany Bezděkové a Miloše Matějky. Pěti holčičkám a šesti chlapečkům v náručí svých maminek popřál starosta města do života všeho dobrého a několik slov ve svém projevu věnoval i rodičům. Každá z maminek pak obdržela růži a tatínkové z rukou členek Sboru pro občanské záležitosti Jany Lopušanové a Marie Ďurové pro své ratolesti převzali tašku s plínkami a dětskou knihou. Při slavnostním zápisu do pamětní knihy pak rodiče pro své dítko dostali také pamětní minci.

„Vítání se mělo zúčastnit 12 dětí, jedno dítko však nakonec nedorazilo,“ uvedla matrikářka Ondřejka Grundlochová. Na závěr ceremoniálu následovalo oblíbené focení v kolébce.