Video i kniha mají nalákat především turisty k návštěvě Stříbra. Kniha zaujme určitě i obyvatele města, zobrazuje totiž především fotografie nejen zajímavostí a atraktivit Stříbra, ale zachycuje také různé významné události.

Kniha se jmenuje Stříbro – historie a současnost ve fotografii. Na jejím vzniku spolupracovala řada lidí a institucí, finální podobu jí pak vtisklo Městské muzeum. Právě z archivu muzea, ale také ze soukromých sbírek a od různých autorů pochází fotografie, které jsou v publikaci zveřejněny. „Kniha zachycuje historické i současné Stříbro, městské části, ale také kulturní a společenské události, hornickou i motokrosovou tradici města a mnohé další,“ přiblížil ředitel MKS Stříbro David Blažek.

Stříbro si rovněž nechalo zpracovat propagační video se zajímavými leteckými záběry, které poslouží hlavně jako lákadlo pro případné návštěvníky.

Veřejnosti budou oficiálně kniha i video představena 6. září v Městském muzeu, kde bude mimo jiné také k sehnání.