Stejně jako v Tachově, tak i zde byla zapotřebí těžká technika, bez které by to šlo jen těžko. „Vzrostlý smrk je z vlastních městských zdrojů. Podřízli jsme ho v Mírové ulici ve Stříbře," popsal místostarosta města Stříbra Vladimír Souček. Ve Stříbře využívají stromy z města pravidelně. V převážné většině vyberou pracovníci městského úřadu takový jehličnan, který buď zarůstá do kanalizace, nebo nadzvedává zídky a podobně. Takový, který by stejně musel dolů.