V sobotu pak pokračovaly slavnosti už od rána především na náměstí, kde je umístěno hlavní pódium. Na něm se odehrálo také slavnostní zahájení za přítomnosti představitelů města, politiků, čestných hostů, veřejnosti. A přítomni byli také zástupci hasičů, ostrostřelců a horníků v parádních slavnostních uniformách. Po přivítání všech přítomných starostou Václavem Votavou slavnostně zahájili slavnosti v tomto historickém hornickém městě právě členové Hornického spolku známou písničkou Kamarádi, kamarádi.