Výběrem strategického partnera pro revitalizaci opuštěného vojenského území ve Stříbře se na svém dvanáctém veřejném zasedání v tomto volebním období bude mimo jiné zabývat městské zastupitelstvo ve Stříbře. Radní, kteří se sejdou ve čtvrtek 25. října od 17 hodin v obřadní síni městské radnice, budou také jednat o návrhu na finanční a rozpočtová opatření ve schváleném letošním rozpočtu, záměru prodeje souborů pozemků a staveb za účelem výstavby a provozování Stanice technické kontroly ve Stříbře.

Na přetřes také přijde smlouva obcí a měst proti rasové diskriminaci, změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací, návrh na změnu postupu při nakládání s nemovitým majetkem v areálu bývalých kasáren, návrh na vypsání výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Stříbra. Chybět nebude ani diskuse s občany k aktuální problematice města a projednání odměn členům finančního výboru.