Na programu jednání bude zhodnocení chovatelského roku 2012. Své zprávy o činnosti předloží předsedové jednotlivých odborností – králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva, nebude chybět i zhodnocení činnosti mladých chovatelů, zpráva pokladní a zpráva kontrolní a revizní komise.

Chovatelé také schválí plán činnosti na rok 2013. Nejdůle­žitější a stěžejní akcí bude 20. jubilejní bodovací výstava, která se uskuteční u příležitosti 65. výročí založení chovatelského spolku ve Stříbře 14. září. Účast na této výstavě přislíbili i chovatelé z Vohenstraussu a pořadatelé mají rozjednány i doprovodné akce.

Letošní rok je také rokem volebním, a tak stříbrští chovatelé rozhodnou, kdo bude zastupovat spolek a vést jednotlivé odbornosti pro další období.

Pozvání na slavnostní schůzi přijali kromě představitelů města i přátelé z chovatelského spolku z Vohenstraussu. Jednání začíná v 10 hodin.