Přesto je jeho vybudování prozatím v nedohlednu. „Plzeňský kraj předpokládal realizaci stavby v letech 2013 až 2015. Protože se ale nepodařilo zajistit financování v rámci dotačních programů Regionálního operačního programu nepředpokládá se, že by stavba byla zahájena v nejbližších pěti letech,“ řekl Deníku starosta Bohuslav Červený.

Investorem by měl být plzeňský kraj. Město Stříbro, by mimo jiné, mělo zajistit pozemky, než bude obchvat postaven. „Je to úkol dlouhodobý. Někteří vlastnící pozemků si myslí, že na prodeji parcel zbohatnou. Odmítají námi navrženou výkupní cenu, která vychází za znaleckého odhadu a požadují částku o mnoho vyšší, zmínil Červený největší problém při vykupování potřebných pozemků.

Vlastní délka komunikace je přibližně čtyři kilometry. V rámci stavby mají být postaveny tři kruhové objezdy a připojovací větve. „S realizací projektu se ale nadále plánuje a budou hledány jiné možné finanční zdroje,“ dodal starosta Červený.