„V oblasti zůstal poslední činný důl na těžbu soli, který je skoro v centru města. Druhý důl v obci Friedrichshall se před dvěma roky uzavřel a přeměnil v technické důlní muzeum s kompletně interaktivní prohlídkou dolu," popsal za stříbrský spolek Karel Neuberger.
Návštěvníci sfárají 180 metrů pod zem a pohybují se v komorách o velikosti 250 krát 10 krát 15 metrů. „Komory, které se razí v současnosti pomocí štítů, jsou až 500 metrů dlouhé. Zajímavostí je, že do vytěžených prostor se následně ukládá nebezpečný odpad, komory se zaplní, uzavřou," dodal Neuberger.
V uvedené solné oblasti je takových komor kolem dvou tisíc. Roční objem těžby kamenné soli jsou čtyři miliony tun. Důlní muzeum nabízí možnosti prakticky na celý den. Děti mohou sjet na koženém podsedáku šedesátimetrovou skluzavku, kterou dříve v některých dolech sjížděli horníci. „K vidění je chrám s oltářem, kde horníkům před začátkem šichty bylo požehnáno. Kdo by se tímto směrem vydal, doporučujeme k prohlídce nedaleké muzeum letadel v Sinsheimu. Členové našeho spolku byli spokojeni, jak s odborným výkladem, tak i s tím, co viděli, protože takto velké komory si málokdo dovede představit," uzavřel.