„Byl to nadprůměrný rok,“ konstatoval na sobotní výroční členské schůzi předseda Antonín Osmik. Stříbrská organizace nyní čítá 80 členů, kteří se starají o 809 včelstev.

Péče o včely a výroba medu je jen jedna z činností organizace. Každoročně se její členové starají o propagaci včelařství při městských akcích. Velmi oblíbené je už tradiční zdobení perníčků. Loni se uskutečnilo v rámci městských slavností v muzeu. Členky Štěpánka Vrátníková a MVDr. Holická zde prodávaly upečené perníčky, které si děti mohly nazdobit a zúčastnit se i soutěže o nejlépe nazdobený perníček.

Stříbrští myslí i na dorost, funguje zde včelařský kroužek při DDM Stříbro pro děti, z jehož sedmi členů už pět má svoje včelstva.

Včelaře ale trochu trápí přístup státu. „Dříve jsme dostávali ze státního rozpočtu 150 Kč na včelstvo, letos to snížili na 97 Kč a v budoucnu prý nebudeme dostávat nic,“ postěžoval si předseda Osmik. „Víte, podle odborníků z výzkumného ústavu je samotná snůška medu jen 10% přínosu včelařství. Těch zbylých 90% je kladný vliv na krajinu, který se ale bohužel nedá vyčíslit,“ konstatoval.

Stěžovat si včelaři naopak nemůžou na kraj, který poskytuje dotace na nové úly a podle Jana Krabce, člena celorepublikové rady, je Plzeňský kraj třetí nejlepší co se týká podpory včelařství. Od města Stříbra pak organizace dostala příspěvek 9500 Kč na propagaci včelařství při městských akcích.

Sobotního setkání se účastnil i starosta města Bohuslav Červený, poslanec Václav Votava a senátor Miroslav Nenutil, který je sám dlouholetým včelařem a členem Stříbrské organizace.

Jana Šatrová