Setkání se zúčastnili také členové stříbrského včelařského kroužku.

„Cílem tohoto setkání se stalo podpoření práce s včelařskou mládeží v zemích s tradicí dlouholeté mezinárodní spolupráce. Skutečně se podařilo takové setkání nedávno uskutečnit, a to ve Středním odborném učilišti včelařském ve východočeských Nasavrkách,“ řekl předseda stříbrských včelařů Oldřich Koubek.

Sešlo se 24 mladých včelařů z Česka, Slovenska a Maďarska, omluvila se polská výprava. „Organizátorům se podařilo připravit bohatý program s výlety, společenskými a kulturními akcemi a také soutěžemi národních i mezinárodních družstev. Ze včelařského kroužku ze Stříbra se setkání zúčastnili Šimon Blažek a Jakub Heicl a jejich účast byla úspěšná. Oba se zasloužili o vítězství českého národního družstva a Jakub Heicl měl významný podíl na vítězství mezinárodního družstva, jehož byl členem,“ dodal Koubek.

Mezinárodní setkání mladých včelařů podle jeho dalších slov přispělo k navázání nových a utužení stávajících přátelství mladých včelařů, k výměně zkušeností a podnítilo účastníky k další aktivitě při rozvíjení včelaření. „Přímo s nadšením odjížděli zejména mladí Maďaři. V Maďarsku je práce s včelařskou mládeží na počátku rozvoje a jejich účast na uskutečněném setkání je přivedla k odhodlání zúčastnit se i příštího mezinárodního setkání IMYB 2019,“ dodal předseda včelařského kroužku.