„Záměr vyhlásit referendum byl odhlasován jednomyslně,“ uvedl starosta Stříbra Miroslav Nenutil. Do dalšího jednání volených zástupců lidu, které se uskuteční šestnáctého října letošního roku, budou v případě referenda připraveny všechny podklady pro splnění podmínek daných zákonem. „Tentýž den bude referendum vyhlášeno. Konat se musí do devadesáti dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva, které bude vyvěšeno na úřední desce,“ dodal Miroslav Nenutil.

Hlasování bylo jednomyslné i z toho důvodu, že žádná z volebních stran neměla výstavbu elektráren ve svém volebním programu. „K tomu je ovšem nutné dodat, že do podzimu 2006, kdy se volby konaly, nebylo město o zámyslu výstavby osloveno,“ připomněl starosta Stříbra. Na město se se záměrem obrátili zájemci až v roce 2007. „Byly to dvě společnosti, které požádaly o schválení záměru. Vítězem soutěže se stala společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Ta později na základě schválení začala v okolí města provádět studie a první měření,“ informuje Nenutil.

První kroky společnosti ČEZ ale město k ničemu nezavazovaly. „Realizace projektu výstavby větrných elektráren by začala až na základě podepsání smlouvy,“ potvrzuje starosta. Jaký bude osud projektu, rozhodnou tedy zřejmě samotní občané města. „K mým uším se zatím ale dostávají spíše hlasy odpůrců,“ podotkl starosta Miroslav Nenutil.