Jak byste hodnotil královské střelby?

Vzhledem k tomu, že střelby probíhaly paralelně se 14. setkáním hornických měst a obcí, přičemž se oba programy několikrát vzájemně protnuly, bylo organizačně náročné synchronizovat program náš s programem hornického setkání. Například při úvodním průvodu jsme nabrali zpoždění, které jsme museli po celý zbytek našeho programu dohánět. Nicméně jsme povinnou část našich střeleb, tedy jejich vlastní technické provedení, stihli bez problémů a z tohoto střeleckého klání tak mohl vzejít nový Král střelců zemí Koruny české pro letošní rok.

Kolik střelců se účastnilo?

Zúčastnilo se přes padesát střelců z celé republiky, jmenovitě to kromě stříbrského sboru, byli Rakovničtí ostrostřelci, Ostrostřelecký sbor z Lokte, Chomutovská ostrostřelecká společnost, Garda městyse Senomaty, Pražští ostrostřelci a Ostrostřelecký spolek Radecký. Kromě toho se jako hosté střeleb účastnili členové Sportovního střeleckého klubu Stříbro, kteří nám nezištně poskytli střelnici a pomohli s organizací střeleb.

Kteří střelci byli nejúspěšnější?

Králem střelců zemí Koruny české pro rok 2010 se stal Zdeněk Tolar z Chomutovského sboru a Králem stříbrských ostrostřelců pro tento rok se překvapivě stal Jiří Markalous. Oběma pánům blahopřejeme.

Z čeho se střílelo a na co?

Střílelo se převážně z perkusních předovek a tradičně se střílelo do malovaných terčů. Zvláštností letošních střeleb bylo to, že každý ze sborů střílel na vlastní malovaný terč, který si po ukončení střeleb mohl ponechat. Finále o Krále střelců zemí Koruny české se střílelo taktéž do malovaného terče s motivem svatého Jiří. Autorem všech terčů byli bratři Volenové.

Jak se počítaly body?

Každý ze střelců měl tradičně jen jednu ránu a vítězem se stal ten, jehož zásah byl nejméně vzdálen od středu terče.

Přišlo hodně diváků?

Byli jsme celkově mile překvapeni návštěvností jak našich střeleb, tak naší historické ukázky před Koubkovou brankou. Rádi bychom touto formou divákům a návštěvníkům poděkovali za zájem.

Jste tedy s výsledkem akce spokojen?

S akcí jako takovou jsme rozhodně velmi spokojeni, protože jak podle reakcí našich hostů – ostrostřelců, tak podle reakcí veřejnosti se akce povedla a všichni odcházeli či odjížděli spokojení a budu-li hodně neskromný, tak budu tvrdit, že jsme zaznamenali i vyloženě nadšené reakce. A to přeci za ty starosti, stres a něco peněz stojí.