Důvodem bylo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. „Akci pořádáme každý rok. Sezveme lidi, připravíme jim něco dobrého na zub a snažíme se nezapomínat také na kulturu. Dnes nám tady vystoupí tachovský smíšený sbor KOZTliveCZ, který zazpívá vánoční koledy a další písně," řekl Tachovskému deníku starosta obce Rozvadov Bořivoj Vrabec.

V půl šesté tak byla rozvadovská náves zaplněná lidmi, kteří se přišli podívat na rozsvícení stromečku. Děti ale i dospělí se ochotně a hlasitě zúčastnili odpočítávání času do rozsvícení stromečku, ke kterému je starosta obce vyzval ihned po přivítání. Ten místním obyvatelům poděkoval za pomoc s přípravami a popřál všem přítomným klidné a spokojené vánoční svátky.

Poté už stromeček zazářil stovkami drobných světýlek a k vánoční pohodě zazpíval i sbor KOZTliveCZ z Tachova, který v letošním roce oslavil už dvacet let od svého vzniku.

Už od roku 2007 jej vedou současně dva sbormistři Zuzana Černá a Tomáš Mates. „To že sbor vedou dva sbormistři není zase tak ojedinělá záležitost. Před asi deseti lety jsme prošli takovým procesem vnitřního obrození kdy odešla zakládající sbormistryně paní Jana Válová a část zpěváků. Ocitli jsme se bez sbormistra a protože jsme nechtěli se zpíváním skončit, chopili jsme se toho sami. Z řadového zpěváka se tak stal poloviční sbormistr. Kývl jsem na to i díky tomu, že kolegyně Zuzana řekla, že by do toho šla se mnou," řekl Tachovskému deníku Tomáš Mates.

Smíšený komorní sbor má v současné době dvacet členů, na koncerty a vystoupení ale jezdí i v menším počtu, jako třeba do Rozvadova. „Ne vždy se nám podaří úplně všem se sejít, hlavně v době adventu. Hodně našich členů má závazky mimo Tachov, pracují a studují v Praze nebo Plzni a sem podle svých časových možností dojíždí. Komunikujeme především prostřednictvím mailů a domlouváme tak i naše možnosti vystoupení na různých akcích," uvedli dále shodně oba sbormistři.

A jak vlastně název KOZTliveCZ vznikl? „Jde vlastně o tři části, které reprezentují tyto významy: KOZT je zkratka KOmorní sbor Z Tachova, live znamená, že na našich koncertech zpíváme živě a CZ označuje, že jsme z Čech. Když například jedeme zpívat do Německa, je to praktické, protože už z názvu posluchači vidí, odkud jsme," uzavřela sbormistryně Zuzana Černá.

Jaroslava Hohlová