Prostiboř - Celkem pět vzrostlých stromů muselo nechat po poradě s arboristou porazit vedení obce Prostiboř. Tři pokácela odborná firma v Prostiboři a dva pak v Telicích.

"Nemáme z toho žádnou radost, protože v těch stromech je kus historie, ale musíme především dbát na bezpečnost," řekla Deníku starostka obce Barbora Nováková. Přímo u obecního úřadu v Prostiboři musela být pokácena douglaska, která byla v koruně rozdvojená a hrozil pád na silnici. Borovice na návsi zarůstala do okolních listnáčů a bránila jim v růstu. Smrk na návsi byl proschlý a nahnutý nad elektrické vedení.

V Telicích pak musely být pokáceny jalovce u památníku padlých. I ty byly značně proschlé a svojí výškou zasahovaly do drátů elektrického vedení. "Pařezy u památníku necháme vyfrézovat a v nejbližší době zasadíme vedle památníku dva velkoplodé hlohy. Na jaře budou místo zdobit svými květy, později zase červenými plody," plánuje starostka Barbora Nováková. „V Prostiboři vysázíme místo stromů spíše keře, například krásně žlutě kvetoucí dřín, který si můžeme společně zdobit na Velikonoce,“ má jasno starostka Barbora Nováková. (šav)