„Bylo tam tolik pěkných stromů a teď je porazili. Když jsme se dělníků ptali, proč ty stromy kácejí, odpověděli nám, že dostali nařízení. Ty stromy tam rostly desetiletí a teď najednou někomu vadí. Nechápu, proč se o tom nikde nepíše a nemluví. To se snad na kácení v areálu nemocnice vztahuje nějaká zvýšená ochrana,“ vyjádřil se čtenář, jehož jméno je Deníku známo, ale z osobních důvodů si nepřeje být jmenován.

Na poražení několika vzrostlých stromů získal současný provozovatel areálu nemocnice povolení od odboru životního prostředí. Prostranství v okolí nemocničních objektů čekají změny, vznikne zde nová parková úprava s novou zelení.

„Domluvili jsme se s Odborem životního prostředí Městského úřadu v Plané, že některé stromy v areálu nemocnice vykácíme. Na jaře místo nich vysázíme nejen v nemocničním parku, ale i ve městě Plané nové mladé stromky, aby jsme neochudili naše životní prostředí o tolik důležitou zeleň,“ řekl Deníku Petr Svoboda, ředitel areálu nemocnice v Plané.

„V příštím roce máme v plánu provést v okolí nemocničních budov rozsáhlou parkovou úpravu. Podle architektonického projektu budou hlavní dominantou nemocničního parku odpočinkové zóny a chodníčky pro pacienty. Doufáme, že tak našim pacientům pobyt v nemocnici alespoň trošku zpříjemníme. Nesmíme přeci zamrznout na jednom bodě, máme naopak v úmyslu krok za krokem zvelebovat prostředí nemocnice,“ dodal Svoboda.

Slova ředitele nemocnice potvrdila vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Plané Eva Čermáková. „Povolení na kácení vzrostlých stromů bylo nemocnici vydáno. Vedení nemocnice začalo v areálu celkovou údržbu zeleně, protože prostranství bylo dlouhodobě zanedbané. Podle informací, které na Odboru životního prostředí máme, přistupuje vedení nemocnice k údržbě zeleně velice zodpovědně. Na východní straně areálu se díky vykácení nebezpečných topolů zviditelnily monumentální staré stromy, které byli naprosto profesionálně ošetřeny a je na ně nyní skutečně krásný pohled. Vedení nemocnice v Plané samozřejmě dostalo nařízeno vysadit nové dřeviny jak v areálu nemocnice, tak na pozemcích města jako náhradu za poražené stromy,“ řekla nám Čermáková