Starostka obce Irena Zapletalová tak přivítala malou Julii, Sophii a Sáru. Součástí vítání byl i tradiční doprovodný program, při kterém přítomným dětem, rodičům, prarodičům a dalším hostům zatančily a zazpívaly děti místní mateřské školy.