Ve Střední odborné škole ve Stříbře se konala školní rada, na kterou byli přizváni i zástupci firem, kteří studentům nabízejí praxi.

Cílem bylo poděkovat všem za spolupráci. „Nemůžeme si představit pro studenty nic lepšího, než je možnost si přímo v praxi vyzkoušet své znalosti. Nově chodí studenti na praxi také do plzeňské ZOO a někteří pomáhají Správě Českého lesa,“ uvedl ředitel školy Václav Halada.

Dalším bodem setkání bylo také seznámení s novinkami. „Povedlo se nám získat dotaci ve výši necelých čtyř miliónů na rekonstrukci internátu v Sokolské ulici. Je potřeba tuto budovu vybavit novou kotelnou, okny, zateplením i fasádou,“ řekl ředitel.

Řeč přišla také na doplňkovou část školy. „Naše škola nabízí i provozování autoškoly, dále výrobu produktů, obchod a služby,“ řekl.

Zájem vedení školy směřuje k řadě aktivit. „Prvořadé je postupně navyšovat počty žáků, dále tedy využít dotačních prostředků na školní domov mládeže. Radi bychom rozvíjeli spolupráci s Městem Stříbro. Také chceme zachovat dlouholeté tradice školy, jako jsou třeba dožínky, koňský bál, Den školních zahrad a podobně,“ uvedl Halada.

Praktickou výuku si studenti mohou dělat i u zemědělské firmy Zevyp v Kladrubech. „Studenti sem chodí, ti mladší jsou v rostlinné výrobě, kde se učí vše kolem jako je setí, polní práce, pícniny či sklizně, ti starší pak pracují v rekonstruovaném kravíně,“ uvedl jednatel zemědělské firmy Stanislav Eberl. „Je vidět, že k tomu každý žák má jiný přístup. Oceňuji ty, kteří mají k této práci vztah a chuť. Jiní jsou třeba pasívnější. Ale celková spolupráce je opravdu dobrá,“ řekl Eberl.