Při debatě otevřeli také témata dotýkající se současné české společnosti. Jedním z hlavních bodů byl přístup k menšinám, rasismus a předsudky vůči menšinám. „Považujeme za velmi důležité se těmto tématům věnovat. Můžeme si pomoci otevřené diskuze ujasnit příčiny a důvody, které mají podíl na pohledu většinové společnosti na cizince,“ řekl Deníku jeden z moderátorů debaty Zdeněk Scharnagl a doplnil, že diskuzi předcházel anonymní dotazník do kterého se zapojili všichni studenti tachovského gymnázia.

„Cílem projektu je především zjistit, jaký názor má mladá generace,“ uzavřel.

Konkrétní zkušenost s přístupem většinové společnosti k menšinám má studentka tachovského gymnázia Viktoria Jarošenko původem z Ukrajiny. „Do České republiky jsem přijela jako dítě, sama nemám zkušenost, že by se ke mě někdo choval špatně. Lidé jsou ale vetšinou překvapeni pokud jim řeknu, odkud pocházím,“ popsala studentka.