„Celý nápad uspořádat reprezentační ples školy vznikl při hodině zeměpisu. Začali jsme již minulý školní rok. Nejprve bylo potřeba zajistit sál a kapelu a také sponzory, lístky a výzdobu. Bylo to opravdu náročné pro nás pro všechny, protože těch věci kolem toho bylo spoustu, ale věřím, že nám to pomůže příští rok při našem maturitním plesu. Moc si toho vážíme a věřím, že do budoucna nezůstane téma reprezentačního plesu pouze u prvního ročníku, ale že se dočkáme i dalších, protože akce sklidila velký ohlas,“ řekl hlavní organizátor bálu a zároveň předseda studentského demokratického parlamentu gymnázia Petr Procházka.

Ples začal proslovem hlavního organizátora Petra Procházky a Dominiky Mazurové, kdy se především poděkovalo sponzorům, hostům a učitelům. Poté se předávaly květiny kantorům a samozřejmě i sponzorům. „Po přípitku s organizačním týmem a učiteli vystoupily také mažoretky a po něm následoval prodej tomboly a volná zábava na parketu.“

Mezitím byl nejmenovaný člen učitelského sboru pověřen výběrem krále a královny plesu. „Králem se stal Miroslav Kiprý a královnou Lucie Kovářová,“ uvedla studentka pátého ročníků Martina Vodrážková. Hostům mimo jiné zazpívala nadaná studentka Natálie Havlíčková, která místy až dojímala k slzám. O hudební doprovod večera se postaral Jakub Abrhám. „Ples se mi moc líbil. Byl opravdu povedený. Po dlouhé době jsem se konečně na nějakém plese dobře bavila. V podstatě si myslím, že organizačně se nikde nestala žádná chyba,“ uvedla Deníku studentka pátého ročníku Gymnázia Tachov Anežka Ratzeková a Petr Procházka dodal, že by chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům a všem hostům, kteří přišli.

Z akcí mateřinky v Lomu u Tachova.
OBRAZEM: Mateřinka tančila a připomněla si tradice