„Jde o dlouholetou tradici. Účastní se celá škola, kromě maturitních tříd. Akci organizuje rada studentů a prezentace tříd pak hodnotí porota složená jak ze studentů, tak i učitelů,“ uvedla Veronika Merglová ze třídy OA4.

„Letošní akademie zahrnovala taneční vystoupení, stínové divadlo, zpěv, hru na hudební nástroje, ale také i módní přehlídku a krátký film. Ráda bych poděkovala učitelům Tereze Chvojkové, Janě Koutníkové a Dimitri Tjunikovi za velkou pomoc a dobré rady,“ dodala Merglová, která se pořadatelství ujala s Michaelou Vrtělkovou.

Martina Sihelská