Studenti projevili mimořádný zájem. Bylo to snad i tím, že jsem měl již předtím možnost, abych studenty seznámil s problematikou koncentračních táborů, s činností gestapa na území bývalého protektorátu, o využívání práce vězňů. Pozornost byla věnována životu v táboře, úzké hranici mezi životem a smrtí, kterou určovala zvůle dozorců a funkcionářů tzv. táborové samosprávy. Zájezd podpořil finančním příspěvkem Klub českého pohraničí v Plané. V památníku se návštěvník se může návštěvník seznámit s historií budování tábora, s utrpením, s poznatky o pobočných táborech i tragických pochodech smrti.

Můj zájem o koncentrační tábor vzbudila před mnohými desetiletími kniha Plzeň – Terezín – Flossenbürg od plzeňského archiváře a muzeologa Fridolína Macháčka. Poznal jsem ho jako chlapec a v otcově knihovně se nacházela jeho kniha s jeho věnováním. On prožil téměř rok a půl v koncentračním táboře Flossenbürg a přežil onen hrůzný pochod smrti v dubnu 1945. Občas jsem se díval na mapu tehdejšího Československa, kde pod vrchem Entenbühl jsem tušil obec Flossenbürg. V osmdesátých letech jsem přemýšlel, že si konečně opatřím příslib, a plánoval jsem, jakými oklikami se do Flossenbürgu dostanu. Po roce 1989 to přestal být problém a jednu z prvních návštěv Horni Falce jsem věnoval právě Památníku KT Flossenbürg. Navíc jsem získal i přístup k německým pramenům.

Na místě bývalého KT Flossenbürg zřídil bavorský stát důstojný památník, který před několika lety byl rozšířen o velmi rozsáhlou exposici dokumentů v objektu bývalé prádelny. Zde se návštěvník se může návštěvník seznámit s historií obce, budováním a rozšiřováním tábora, s utrpením, ničením životů a exekucí vězňů, s poznatky o pobočných táborech (bylo jich na sto v Bavorsku, Sasku, bývalých Sudetech i zbytku Čech) i tragických pochodech smrti čtyři dny před osvobozením tábora průzkumnou jednotkou 90. divize Americké armády. V malém sálku je možné zhlédnou 23 minutový program se vzpomínkami vězňů. Nyní je přetlumočen i do českého jazyka. V areálu památníku je možná prohlídka zbytku bývalého táborového vězení, hřbitova, krematoria, údolí smrti i kaple, která je postavena z kamenů zbořených strážných věží.