Byla mezi nimi také Střední průmyslová škola Tachov, Světce, která se již tradičně zúčastnila soutěží Elektrotechnika – Zapojení a ovládání točivých strojů a Elektrotechnika – Zapojení bytové elektroinstalace. Třetí soutěží, kterou světecká průmyslovka obsadila, byl Truhlář roku 2017.

Vynikajícího umístění dosáhla škola ve zmíněných elektrotechnických oborech. Josef Červeňák, žák třetího ročníku oboru Elektrikář – silnoproud skončil druhý v soutěži Zapojení bytové elektroinstalace a Radek Matějček, rovněž žák třetího ročníku uvedeného oboru, obsadil třetí příčku v soutěži Zapojení a ovládání točivých strojů.

„V soutěži Truhlář roku skončili žáci SPŠ Tachov, František Kloc a David Prukner na 15. a 16. místě. Škola skončila v této soutěži celkově na osmém místě,“ doplnil zástupce ředitelky pro praktické vyučování Zdeněk Němeček.

Kromě uvedených soutěží má průmyslovka za sebou také školní kola Celostátní soutěže „České ručičky – Kovo Junior 2018“ v oborech obráběč kovů a strojní mechanik, kterou každoročně vyhlašuje Cech Kovo ČR pod patronací několika ministerstev s cílem propagovat učňovské školství žáků 2., 3. a 4. ročníků středních škol.

„Školní kolo je pořádáno s podporou firem ve sdružení TEO, které poskytují velmi pěkné věcné ceny. Nejlepší z žáků postoupí do regionálního kola, které se bude konat v březnu 2018,“ dodal zástupce ředitelky.

SPŠ Tachov byla Cechem Kovo ČR vybrána jako organizátor a pořadatel regionálního kola této soutěže v maturitním oboru mechanik seřizovač. Toto regionální kolo se bude konat v únoru v multimediální učebně areálu odborných dílen v Oldřichově.
„Vysíláním žáků na odborné soutěže si škola dlouhodobě ověřuje kvalitu své výuky. Naši žáci se opakovaně umisťují na medailových místech a postupují až do republikových kol. Několikrát už jsme také odborné soutěže pořádali, a opět jsme velmi dobře obstáli,“ uvedl závěrem Němeček.