Jak informovala mluvčí Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Mirka Reifová, spolupráci odborné školy s německými investory se podařilo dohodnout od poloviny února také právě na průmyslovce ve Světcích. Jedná se už o druhý ročník této nepovinné výuky německého jazyka.

„První ročník nepovinné výuky němčiny proběhl v loňském školním roce na Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni, absolvovalo ho 59 studentů z pěti technických oborů. Letos projekt pokračuje v dvojnásobném rozsahu, kromě Plzně a Tachova také ve Frýdlantu, ve snaze zvýšit kvalifikaci a uplatnění mladých absolventů,“ uvedla mluvčí Tandemu.

Podle jejích dalších slov nejde pouze o klasickou výuku němčiny. „Znalosti slovní zásoby a gramatiky se kombinují s pravidelnou česko-německou jazykovou animací, exkurzemi do firem a vstupy rodilých mluvčích,“ uvedla.

Výuku podporují také firmy v regionu. „Reagujeme na požadavky firem na trhu práce. Díky zvýšení kvalifikace mají čerství absolventi větší šance na uplatnění a snadno najdou zaměstnání ve firmách, které s Německem obchodují, nebo naopak v německých či rakouských firmách, kterých v Česku působí kolem osmi tisíc,“ vysvětlil Jan Lontschar, ředitel Koordinačního centra Tandem, které je součástí Západočeské univerzity v Plzni.

Zavedení kurzů inicioval Tandem ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg, za finančního přispění německých firem. V současné době podporuje výuku v kraji sedm firem, dvě z nich jsou přímo z Tachovska.

Ilustrační foto.
Rekonstrukce Vítězné přinese nové parkování