„Strávili jsme sedm dní s úžasnými lidmi z devíti zemí světa – z Běloruska, Francie, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Ukrajiny, Izraele a České republiky. Celý týden byl tematicky zaměřen na holocaust a témata s ním spojená,“ popsal Deníku za zúčastněné tachovské studenty žák čtvrtého ročníku Filip Lukeš.

Jak dále uvedl, program, který připravili pracovníci památníku, byl velmi pestrý a na toto velmi citlivé a depresivní téma se mohla mládež bavit prostřednictvím různých workshopů a společných diskuzí výhradně v angličtině.

„Stihli jsme také navštívit města, jako jsou Regensburg, Weiden, Happurg, kde měli vězni postavit tajnou podzemní továrnu na výrobu zbraní, a Hersbruck, kde byl vybudován jeden z pobočných táborů Flossenbürgu. Do Neustadtu jsme byli pozváni na společnou večeři s bývalými vězni tábora a jejich rodinami. Bylo to velice dojemné,“ uvedl dále student s tím, že počet pamětníků je stále menší. „Symbolickou pochodeň svědectví tak přebírají jejich děti, dokonce i vnoučata,“ dodal.

Další den vyslechli příběh přeživšího z koncentračního tábora Flossenbürg Michala Salomonovice. „Celý svůj čas věnuje mladým lidem. Snaží se jim vštípit, jak důležitá je tolerance ke všem ostatním a co se může stát, když lidé podlehnou svodům jakékoliv ideologie. Vrcholem setkání byl pro nás den, kdy se konala oficiální slavnost k 73. výročí osvobození koncentračního tábora ve Flossenbürgu. Měli jsme čest hrdě nést český a slovenský věnec k památníku československých obětí v táboře,“ popsal dále Lukeš.

Mládež a další pozvané pozdravili představitelé bavorského státu a dalších institucí. „Celý akt jsme zakončili zazpíváním české a slovenské hymny s paní Lydií Holinkovou, konzulkou Generálního konzulátu České republiky v Mnichově. Mnohokrát děkujeme všem, díky kterým jsme mohli zažít úžasný týden s úžasnými lidmi,“ uzavřel své vyprávění student tachovského gymnázia. 

Psí útulek má lepší zázemí, chystá bazárek
FOTO: Psí útulek má lepší zázemí, chystá bazárek