Ve středu však skončil konferencí, jenž se konala v tachovském Revisu. Na ni byl zhodnocen průběh výměnných setkání, jejichž cílem bylo překonání interkulturních a jazykových bariér a získání nových zkušeností u žáků odborných škol.

Do programu byli začleněni i studenti ze Střední průmyslové školy Světce. „Program jistě splnil své cíle,“ uvedla kantorka Jaroslava Karásková.

V rámci projektu bylo na obou stranách hranice uskutečněno deset recipročních jednotýdenních výměn sto patnácti českých a německých žáků,“ řekla Deníku Markéta Jelínková, koordinátorka projektu.

„Zvláštností naší výpravy bylo to, že jsme navštívili dvě školy,“ sdělila Jaroslava Karásková. „Byli jsme navíc ubytováni v klášteře, takže to bylo pro naše studenty naprosté novum. Studenti si rychle zvykli na režim,“ prozradila Jaroslava Karásková s tím, že skupina tachovských studentů žila v Auerbachu.

„Němci nás pak provedli i po okolí a ukázali například jeskyně,“ vypověděla Karásková.

„Žáci mohli, díky interaktivnímu programu sestávajícího z jazykových her, exkurzí do podniků a diskusí, překonat jazykové a interkulturní bariéry a lépe se tak připravit na své budoucí povolání,“ doplnila Markéta Jelínková z Koordinačního centra česko – německých výměn mládeže Tandem.