„Jedná se o projekt zaměřený na zlepšení stanovišť pro obojživelníky. Projekt řeší obnovu tůní a drobných vodních ploch na území města Tachova,“ potvrdil učitel tachovského gymnázia Petr Křížek, který spolu se studenty vodní plochy připravil.

Jak dále uvedl, byly vytipovány lokality, kde se v minulosti vyskytovaly tůně, které by bylo možné obnovit za pomoci nízkých nákladů a bez nasazení techniky. „Tyto zaniklé, nebo zanikající vodní plochy jsou často zaházené odpady, zanesené organickým materiálem, obvykle také zarostlé a nadměrně zastíněné,“ dodal pedagog.

Studenti pod odborným vedením zapojili do obnovy svoje svaly a lopaty. „Letos žáci pátých ročníků vytvářeli a obnovovali tůně pod Vysokou a u Minerálky. Tůně nemají význam jen pro obojživelníky. Zároveň zachycují a udržují vodu v krajině a půdě, což je neocenitelná funkce pro celé jejich okolí,“ sdělil dále Křížek.