V každé třídě bylo jedno stanoviště, kde si žáci školy mohli vyzkoušet své základní smysly. „Pracujeme s různými věcmi, je tu několik dílniček, kde můžou žáci vyrábět třeba puzzle, keramiku, ale hlavně jakoby brousíme své smysly. Vnímáme vůně, procvičujeme hmat, paměť i oči,“ uvedla ředitelka školy Irena Volkovinská.

V jedné třídě stáli studenti s rukama plnými provázků. „Hrajeme přebíranou, cvičíme si s tím hmat. Naučili jsme se to během pár minut,“ pochlubili se Iva Štokaluková a Ondřej Vaňátko.

Přebíraná studenty bavila, zvládly i další úkoly. „Hodně jsem procvičovali paměť. V jednom patře jsme si několikrát přečetli slova a pak jsme šli do třídy a snažili se zapamatovaná slova dosadit do prázných míst ve větách. Také mě bavilo rozpoznávání velkých detailů. Šlo o fotografie, které několikanásobně zvětšovaly drobné věci kolem nás, třeba broučka nebo nějaký průřez,“ vysvětlila Petra Topitschová z 1.B.

V další třídě pracovali studenti na výrobě časopisu. „Popisujeme veškeré dění na všech stanovištích. Mě osobně nejvíce zaujal film o problémech lidstva ve světě, o bídě, náboženství a podobně. Měli bychom být vlastně rádi a vděčni, že žijeme tady,“ myslí si Jakub Hicl ze 4.B.