Po příjezdu ke škole byli tachovští gymnazisté uvítáni ředitelem německé školy a dalšími pedagogy. Následoval přesun do jedné z místností, v níž studenti představili své prezentace o Tachovu a tachovském gymnáziu. Na oplátku pak zhlédli prezentace německé strany. Informace ze zákulisí však prozrazují, že mnohé německé studentky byly mnohem více než informacemi zaujaty spíše šarmem a charizmatem českých návštěvníků.

Tachovské výpravě byla poté dána i možnost účastnit se přímo hodin a pozorovat způsob německé výuky. Obrázek o studiu na Elly-Heuss Gymnáziu by nebyl úplný bez otestování tamního stravovacícho zařízení, proto navštívili studenti také školní jídelnu a ochutnali tamní jídlo.

Skupiny složené z českých a německých studentů poté čekala procházka městem. Zájem tachovských gymnazistů vzbudily historické památky, obchodní i kulturní budovy, stejně jako místní rychlé občerstvení.

Všem utekl čas vyhrazený návštěvě překvapivě rychle, tachovské výpravě se zpátky domů ani příliš nechtělo. Z velké části díky zdařile připravenému programu, ale zejména díky ochotným a milým německým studentkám. Snad se vydaří v podobně přátelském duchu i příští návštěva.

Studenti Gymnázia Tachov