Ti ho za školu odjeli prezentovat na Technickou olympiádu do Plzně a zpět si přivezli druhé místo, které ve své kategorii v konkurenci ostatních středních škol získali. „V uplynulých letech jsme postavili několik modelů automatů s pneumatickými akčními prvky. Pak ale přišel nápad, zda by se místo posunu pístnice, mohlo dít něco jiného, například vydávat zvuk,“ poslali nápad studenti a doplnili. „Snadné bylo snění, horší bývá realizace nápadu. Jako zdroj tónů nás napadla z dětství známá foukací harmonika, která polovinu tónu tvoří foukáním, druhá polovina hraje sáním. Tím jsme se dostali k rozpohybování Hudebníka,„ doplnili.“

Od nápadu po realizaci ale vedla ještě dlouhá cesta. Studenti se svými pedagogy si veškeré potřebné materiály opatřili a sestavili sami, pomohla také 3D tiskárna, kterou používají při praxi. Hudebníka poté studenti při Technické olympiádě před zaplněnou plzeňskou aulou prezentovali a vynaložené úsilí se jim vyplatilo, neboť si za svůj vynález odvezli ocenění i peněžitou odměnu.