Soutěž ovládly studentky Simona Löblová (sekunda) a Viktorie Möllerová (kvarta). Marie Žaloudková (sekunda) ze stejné školy přidala čtvrté místo.

Letošní ročník soutěže byl v pořadí čtvrtý. „Soutěž je vyhlašována pro žáky a studenty druhého stupně základních škol a gymnázií v Plzeňském kraji a jejím hlavním cílem je podpořit a rozvíjet mezigenerační vztahy uvnitř rodiny,“ uvedla Marie Fritzová z Katedry historie. Letos se do soutěže zapojilo 121 žáků ve dvou kategoriích. Zadání pro letošní ročník znělo „Hry a hračky našich rodičů a prarodičů.“

Učitelka obou úspěšných stříbrských žaček neskrývala spokojenost. „Jsme nadšení, že jsme brali první místa,“ řekla Dana Svodová, které vyučuje dějepis na stříbrském gymnáziu už řadu let.

Účastníků soutěže podle organizátorů ročník od ročníku přibývá. „Jsme rádi, že zájem o naši soutěž stoupá. Doufám, že se zapojí ještě více škol v dalších ročnících,“ dodala Fritzová.

Soutěžní příspěvky hodnotila nezávislá komise, která je složena ze dvou členů Katedry historie ZČU, ředitele archivu města Plzeň a nezávislého historika z jiného než Plzeňského kraje.