Právní vědomí a předsudeční násilí byla témata dvou přednášek, se kterými dorazila na Střední živnostenskou školu do Plané 21. března, tedy symbolicky v den, který je již roky vyhlášen Mezinárodním dnem proti rasismu.

Složitě znějící názvy přednášek studentky třetího ročníku nejdříve poněkud zaskočily a netušily, co si pod nimi mají představit. V průběhu přednášky však dokázala Iva Vršecká obě témata prolnout a vysvětlit posluchačkám několik základních právních pojmů, se kterými se běžně setkávají. Objasnila jim, jaký rozdíl je mezi přestupkem a trestným činem a jaké postihy za jaké jednání hrozí. Obsah přednášky budil u posluchaček zájem, jelikož všechny byly starší 15 let, a jsou tedy trestně odpovědné za své jednání. „Existují normy chování psané a nepsané, dodržovat bychom měli oboje,“ kladla na srdce přítomným. Děvčata se zajímala o výši věku, odkdy může být člověk stíhán, a jaké jsou druhy trestů, které hrozí při porušení zákona. „O vině a trestu rozhoduje soud, trest by měl být přiměřený a každý případ musí být posuzován individuálně,“ upozornila v návaznosti na nejrůznější formy diskuzí především na sociálních sítích, kdy veřejnost často alespoň komentáři doslova lynčuje viníka bez znalosti souvislostí.

Slunečná sobota vykázala do Českého lesa desítky turistů.
Prohlédněte si bývalou vojenskou hlásku Havran z ptačí perspektivy

V rámci Mezinárodního dne proti rasismu upozornila na toto téma. Samotné posluchačky snesly velký výčet menšinových skupin, které znají. „Národnostní menšiny, sexuální orientace, náboženství, politické názory, ale také tam, kde mají lidé zdravotní hendikep,“ vyjmenovávaly studentky. V návaznosti na dané téma seznámila Iva Vršecká studentky s významem a základním obsahem Listiny základních práv a svobod. Ta mimo jiné hovoří o právu svobodného slova, kdy každý může vyjadřovat své názory a myšlenky bez ohledu na to, zda se tak děje ve veřejném a v dnešní době obzvláště v internetovém prostoru, kde se velké množství komunikace odehrává. „Svobodu slova nám zaručuje zákon a svoboda slova končí tam, kde slovo ubližuje,“ zjednodušila výklad termínu Vršecká.

Diskuzi vyvolalo také téma kyberšikany, na kterou dívky reagovaly tak, že si myslí, že je ve společnosti rozšířená. Agresor vzhledem k určité anonymitě často věří ve svoji trestní nepostižitelnost. „Skutečnost je jiná, díky moderním technikám dokáže policie zjistit, z jakého přístroje byl komentář napsán, a v mnoha případech již pachatele usvědčila,“ ujistila policejní mluvčí přítomné. Je důležité si uvědomit, že obětí kyberšikany se může stát kdokoliv, dítě i dospělý, a obezřetnost v tomto prostředí je namístě. V případě, že se občané stali obětí nebo svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání, ať neváhají obrátit se na policii.

Děti z kladrubské mateřinky svrhly Moranu do Úhlavky.
Moranu hodily do řeky děti z mateřinek v Kladrubech i ve Stříbře

„Byla jsem mile překvapena zájmem děvčat i jejich dotazy a přehledem, který v základních otázkách trestního práva mají,“ řekla Deníku, jehož reportérku na svoji přednášku pozvala, Iva Vršecká. „Jo, bylo to zajímavé a poučné,“ zhodnotila besedu jedna z posluchaček Sára Kurejová, která do školy dojíždí z Michalových Hor.