Představitelé města tím reagují na dlouhodobou poptávku veřejnosti ale i sportovních klubů po sportovním zázemí a vyžití. „V poslední době se ukázalo, že ledová plocha, kterou město provozuje už je za hranicí své životnosti. Stavba nesplňuje ani technické parametry, největší problém je s jejím odizolováním. Sportovcům zde chybí zázemí a musí se vypořádávat s klimatickými podmínkami. Přestože na údržbu pravidelně uvolňujeme peníze, dřív nebo později tak musíme uvažovat o výstavbě nové haly“ řekl Deníku místostarosta Stříbra Martin Záhoř a doplnil, že město tak uvažuje, že by vedle stávající ledové plochy mohl v budoucnu vzniknout nové multifunkční sportoviště a to zimní stadion a veřejný krytý bazén. „Zadány byly dva koncepty. První vychází ze stávající situace. Ledová plocha by zůstala tam kde je, na výstavbu bazénu by se využil sad vedle. Zde se nabízí také možnost využití plochy bývalého letního kina. Druhý koncept zahrnuje výstavbu nové budovy bazénu i ledové plochy s infrastrukturou v prostoru bývalého sadu s tím, že by pro infrastrukturu byla využita pravděpodobně i plocha bývalého letní kina.

Město Stříbro odsouhlasený koncept použije v budoucnu při případné výstavbě bazénu či ledové plochy. Návrh na zpracování studie zastupitelé předložili veřejnosti na březnovém veřejném zasedání . Z veřejné rozpravy vyplynulo, že zástupci veřejnosti si výstavbu sportovního zázemí přejí. Upozornili ale i na to, že o výstavbě krytého bazénu se mluví už nejméně dvacet let a místní obyvatelé dál jezdí za koupáním do Konstantinových Lázní. Ze stany oponentů pak byla zmíněna především finanční zátěž pro Stříbro v případě rozsáhlé investice, která je pro město s sedmi a půl tisíci obyvatel příliš vysoká. Podle nich pak město ani nebude moci využít dotace, která stát v uplynulých letech na sportoviště poskytoval, nyní už se ale žádné podobné nevypisují. „Samozřejmě tady mluvíme o astronomické částce osmdesáti až sto milionů za každou stavbu vč. Infrastruktury , na kterou by se investice vyšplhala. Nicméně si myslíme, že úvahy o výstavbě nových sportovišť, které poskytnou zázemí všem sportovcům, mají smysl,“ uzavřel místostarosta.

Zadaná územní studie by měla být vypracovaná do konce roku 2018, konečné rozhodnutí, zda se výstavba koupaliště nebo ledové plochy bude realizovat tak nejspíše rozhodne až nově zvolené zastupitelstvo. V případě, že by se zastupitelé na výstavbě shodli, reálná doba, kdy by se podle místostarosty Martina Záhoře s výstavbou mohlo začít je rok 2021, pokud vydrží rostoucí příjmový trend.