Jak Deníku sdělil starosta obce Milan Strohschneider, v plánu pro letošní rok je rekonstrukce úpravny vody, kde budou obnoveny technologie pro úpravu vody. Náklady budou jeden a půl milionu korun. Už loni obec vybudovala nový vrt. "Tím skončí veškeré investice do veřejného vodovodu. Všechny domácnosti jsou zabezpečeny pitnou vodou a kanalizací," doplnil starosta s tím, že v plánu je ještě vyčištění původního vrtu.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkSulislav v letošním roce hospodaří s rozpočtem, který se pohybuje okolo 5,8 milionu korun.

K akcím, které plánuje ještě v letošním roce, je podle starosty konečná etapa restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince v kostele, který je sv. Vavřinci zasvěcen.

Zastupitelé musí v letošním roce také projednat změnu územního plánu. "Ta se týká nových stavebních parcel. K návrhu se podruhé nepodařilo obdržet kladné stanovisko z Plzeňského kraje, který nesouhlasí s přeměnou stavebních pozemků z původní orné půdy. Obec má snahu dostat do vesnice další obyvatele," konstatoval starosta s tím, že postoj kraje nechápe. "Uvažované stavební parcely zdaleka nepohltí takové množství hektarů, jako průmyslové zóny, které se neustále rozrůstají v naší blízkosti podél dálnice."