Kladrubští ji totiž často využívají při procházkách, je to jedna z hlavních cest vedoucích z města do lesů. Kromě toho do této lokality zajíždějí často i nákladní vozy zásobující ČOV. "Svah jsme částečně odebrali, vybudovali nízkou vymezovací kamennou zídku, odebrali jsme nevyhovující kamenitou zeminu a navezli zeminu vhodnější pro výsadbu. Následně jsme zde vysadili 600 růží," uvedl místostarosta Matěj Havránek.

Jak dodal, akce byla financována z rozpočtu města. Přestože pracovníci technických služeb města jezdí růže pravidelně zalévat, letos už se občané chodící kolem na procházky květů nejspíš nedočkají. V příštím roce to bude jistě místo zvoucí k příjemné procházce.