V sobotu 16. června se nechali oddat snoubenci Gabriela Muchová a Tomáš Gryc na hradě v Přimdě. Před samotným obřadem všichni svatebčané absolvovali několikaminutovou chůzi na přimdskou zříceninu. Nevěsta vyšlápla kopec ve svatebních šatech. Jen střevíčky nechala v batůžku.