Po úvodu přivítala předsedkyně Emílie Volejníková starostu Tachova Ladislava Macáka, který s přítomnými besedoval o aktuálním dění v Tachově. Nejvíce se účastníci setkání zajímali o problémy kolem úklidu sněhu a zledovatělých komunikací.

Následně se členové svazu dozvěděli o chystaných akcích na příští rok a o možnosti zúčastnit se rekondičních pobytů.

„Podobných setkání je v předvánočním období několik, protože existuje také několik svazů. Léta už usilujeme, aby se všechny sjednotily do jediné organizace, ale zatím se to nedaří,“ vyjádřila se Deníku Volejníková.

Po úvodní části následovala volná zábava, při které si účastníci mohli i zatančit. K tanci i poslechu jim zahrál Jan Schimmer.