V loňském roce přišli do spolku čtyři chovatelé ze zaniklé ZO Kšice. Na vlastní žádost ukončili členství tři členové. „Blýská se ale na lepší časy, dva noví chovatelé posílí svými chovy drůbež a snad i králíky," informovala Deník za stříbrské chovatele Zdeňka Kantová. Stříbrská organizace má i sekci mladých chovatelů, ti jsou ovšem pouze dva.

Chovatelé také předávali ocenění. „Vyznamenání Za zásluhy o chovatelství s propůjčením bronzového odznaku třetího stupně převzali Jiří Švehla a Miloslav Horník," uvedla dále Kantová.

Předseda spolku Antonín Stehlík připomněl činnost v loňském roce. „I nadále pokračovala rekonstrukce chovatelského areálu. Byly zhotoveny svépomocí nové voliéry pro okrasné ptactvo a postupně je opravován i výstavní fundus," uvedl mimo jiné Stehlík. Za vydařené považují chovatelé zářijovou bodovací výstavu a listopadovou propagační výstavu okrasného ptactva, kde mohli návštěvníci v 57 voliérách spatřit papoušky ze všech světadílů.

„Naše odchovy nás dobře reprezentovaly i na akcích, pořádaných mimo Stříbro. Zastoupení jsme měli i na regionální výstavě Plzeňského a Karlovarského kraje v Nýrsku. Z této výstavy putovalo do Stříbra devět ocenění. Z okresní bodovací výstavy v Tachově si naši chovatelé odvezli pohár za nejlepšího králíka a dvě čestné ceny," připomněla Kantová.

Členské schůze se zúčastnila delegace ze spřáteleného chovatelského spolku z Vohenstraussu. Tyto dvě organizace spolupracují poměrně často. „V srpnu jsme se zúčastnili oslav 60. výročí založení chovatelského spolku ve Vohenstraussu a v závěru roku jsme si prohlédli tamní chovatelskou výstavu," doplnila chovatelka.

V letošním roce se chovatelé ve Stříbře chtějí soustředit především na jubilejní 20. výstavu. Ta bude doplněna o bohatý doprovodný program a účast na ní přislíbili opět přátelé z Vohenstraussu. Akce by se měla stát důstojnou oslavou 65. výročí založení chovatelského spolku ve Stříbře, které připadá právě na letošní rok.

Výroční členská schůze byla zároveň volební, chovatelé se usnesli, že výbor bude pracovat v současném složení i letos.