„S potěšením zjišťujeme, že zájem studovat v naší škole je rok od roku větší,“ uvedla ředitelka Jana Hrčková. Vysvětluje to tím, že absolventi světecké průmyslovky nemají problém uplatnit se na trhu práce. „Nabízíme totiž obory strojírenské i stavební. A ty jsou základem pro průmysl v tachovském regionu,“ podotkla Hrčková. Dalším kladným faktorem prý je, že studentům zůstávají nepřetrhané vazby na jejich zájmy.

„Mají to blízko domů a také rodičům zůstává ten správný dohled nad nimi,“ poukazuje ředitelka. „U nás doma se o ničem jiném, než o studiu ve Světcích ani nemluvilo,“ řekla nám Lucie Pojkarová z Únehlí, studentka třetího ročníku strojírenského oboru. „Jsem tady spokojená a z doslechu od kamarádů vím, že je to tu lepší než třeba v Plzni,“ dodala. Deváťáci i jejich rodiče si mohli v rámci akce prohlédnou moderní počítačové učebny, dílny praktického vyučování v Oldřichově a nově otevřené dílny výuky ve firmě BHS ve Stadtrodské ulici v Tachově.

Řada mladých účastníků Dne otevřených dveří už na návštěvu přišla s jasnou představou, že právě škola ve Světcích bude jejich dalším studijním působištěm, což nám potvrdil i patnáctiletý Miroslav Marcel z Damnova. „Chci tu studovat na mechanika strojů a zařízení. Rád dělám na počítačích a tady se mi toho dostane v hojné míře,“ uvedl deváťák, kterého nejvíce zaujala učebna programování NC strojů. „Pro zájemce, kteří toho o naší škole chtějí vědět víc, vyčleňujeme speciální hodiny. Mají tak možnost zasednout do lavic nebo za počítač a vyzkoušet si výuku,“ nastínila ředitelka světecké průmyslovky Jana Hrčková.