Socha byla do roku 1945 součástí majetku rodu Windischgrätzů. V padesátých letech byla odvezena z jejich zámku ve Světcích, kde dnes sídlí SPŠ Tachov- Světce.