Jiří Čechura patří i přes svých devět křížků mezi velmi aktivní obyvatele městečka Kladruby, podílí se na veřejném dění, píše do místního zpravodaje a domácími je uznávanou žijící legendou.

Za jeho skromnost a nenáročnost, pro jeho pokoru, s jakou přijímá rány osudu, které ho v průběhu života potkaly, a vlídnou povahu, s jakou se staví ke každému žijícímu tvorovi, mu přišla v neděli popřát většina místních obyvatel. Do hasičské klubovny, kde se oslava konala, po celé nedělní odpoledne přicházeli gratulanti. „S mým bratrem jsme chodili k panu Čechurovi na přírodovědný kroužek celých osm let. Jezdili jsme s ním na olympiády a na soutěž Zlatý list, předtím Zelená stezka. A dodneška na to vzpomínáme. Vlastně díky němu jsem si vypěstoval svůj vztah k přírodě, nastoupil jsem na lesnickou školu a nyní dělám lesníka, což mne nesmírně baví. Pan Čechura tak velmi pozitivně ovlivnil celý můj život,“ řekl Deníku Martin Tůma, který společně se svým bratrem Janem dorazil svému bývalému učiteli osobně popřát. „Pana Čechuru mám moc ráda. Spoustu let jsme spolu sedávali ve volebních komisích a on mi vždycky, jak byla chvíle, vyprávěl mnoho zajímavostí z historie Kladrub a okolí. Pořád na to vzpomínám,“ uvedla Marie Pánková. „Vážím si ho, mám ho moc ráda, obdivuji ho,“ nechala se slyšet další z řady vinšujících, Ladislava Pauchová z Kladrub.

„Děkujeme Vám za veškerou činnost, úsilí a energii, kterou jste věnoval městu Kladruby, za dlouholeté pracovní nasazení a tvůrčí činnost. Do dalších let Vám přejeme zdraví, pohodu a spokojenost v kruhu své rodiny a přátel. Přejeme Vám ještě spoustu tvůrčích myšlenek a další napsané knihy. Vámi publikované knihy zachycující historii Kladrub jsou a budou cenným zdrojem informací pro další generace,“ řekla při předání daru starostka města Hana Floriánová.

Možnost osobně se setkat při tak významné události s panem Jiřím si nenechalo ujít také mnoho bývalých obyvatel Kladrub, které s historikem váže přátelství dodnes. Stejně tak dorazilo mnoho jeho přátel z různých institucí a úřadů. Potřást mu osobně rukou s přáním toho nejlepšího přijela např. delegace z Obecního úřadu Hradec, dorazil starosta obce Kostelec František Trhlík, bývalí i současní kolegové z řad učitelů a další. Počet gratulantů by se dal jen těžko spočítat. Překvapení mu připravila domácí Dudácká muzika, která v krojích zahrála a zazpívala několik písniček a nakonec předala malý dárek. „Pan Čechura učil některé z nás nebo naše rodinné příslušníky, navíc je to kolega našeho vedoucího Jirky Kasala, chtěli jsme ho prostě překvapit a potěšit. Někteří z nás s ním hrávali dříve i basketbal. Nesmírně si ho vážíme,“ řekly členky kapely Lenka Hrachovcová a Helena Kasalová. O hodinu později zažil oslavenec další překvapení. Zazpívat mu dorazil také Sbor od svatojakubského kůru. „Mockrát děkuji, vážím si toho,“ děkoval pokaždé oslavenec, který se snažil s každým prohodit alespoň několik vět.

Je tomu právě 90 let, co svým příchodem na svět potěšil rodinu obuvníka v Dolanech u Plzně. Do Kladrub se přistěhoval v roce 1961 coby učitel biologie a chemie a zde se svojí milovanou ženou Martou vychoval dva syny – Martina a Zdeňka. Postupem času se z Jiřího stal ředitel kladrubské školy, kterému byla později přidělena funkce vedoucího agitačního střediska a s ní spojené vydávání tištěného obecního zpravodaje. Toto období se dá nazvat dobou, kdy se z pana Jiřího postupně stal historik. Začal se zajímat o historii obce, snažil se čerpat informace z nejrůznějších knih a článků a z těch sestavoval příspěvky do zpravodaje. Vyjmenovat všechny aktivity a zásluhy pana Jiřího by vydalo na samostatnou knihu. Žáky připravoval a doprovázel na nejrůznější soutěže, olympiády, sportovní zápasy basketbalu, kde byl trenérem, divadelní představení či prázdninové stanování. Při všech svých aktivitách napsal celou řadu knih o Kladrubech, Kostelci, Benešovicích, Lomu, Jivjanech nebo Hradci. K 900. výročí založení kláštera a města připravil více než čtyřsetstránkovou publikaci s textem a téměř 600 obrázky, fotografiemi a mapkami. Závěrečné přednášky při oblíbených oživených prohlídkách ve zdejším benediktinském klášteře byly roky jeho parketou. Sám se dodnes rád účastní nejrůznějších přednášek v muzeu či koncertů v klášterní katedrále.

Ve svém úžasném věku je pan Čechura také pravidelným čtenářem webů Deníku, takže se tímto i redakce Tachovského deníku připojuje k řadě gratulantů a přeje ještě mnoho spokojených let v rodinném kruhu se ženou, syny, snachou a čtyřmi vnoučaty.