Co vás vedlo k tomu, podat přihlášku do této soutěže?

Naše obec už pět let nesoutěžila. Myslím si, že za tu dobu se zde mnohé změnilo.

Řekněte alespoň to nejdůležitější.

Zařadil bych sem kanalizaci. Konečně se nám podařilo připojit také horní konec obce. Potýkali jsme se přitom s různými problémy, například s velkým převýšením. Jsem rád, že už to máme za sebou. Tento problém byl v obci několik desítek let.

Co vás nyní, po přihlášce do této soutěže čeká?

Hlavně to nese to s sebou spoustu práce. Musí se vytvořit prezentace obce, chceme do této soutěže aktivně zapojit naše občany.

Jaká bude odměna, když v soutěži uspějete, co to pro obec bude znamenat?

V první řadě určitou prestiž. Naše obec se v případě jakéhokoli úspěchu zase o trochu více zviditelní.

Vaše obec se této soutěže už jednou zúčastnila. Byl to pro vás úspěch?

Ano. Získali jsme tehdy ocenění Zelená stuha. Bylo to ohodnocení naší péče o zeleň a urbanizovamé prostředí.