„Kromě rekreačních chat se tady nachází také objekty s trvale bydlícími obyvateli. Navíc se jedná o jedinou dopravní spojnici mezi zmíněnou lokalitou a okolím,“ popsal pro Deník místostarosta Svojšína Tomáš Petráň a doplnil, že akce je již delší dobu plánovaná, pozemek pod komunikaci však byl dosud ve správě Státního pozemkového úřadu, což situaci komplikovalo. „V dohledné době by mělo dojít k převodu pozemku do majetku obce, a to na základě dřívější žádosti,“ doplnil.

O pomoc s realizací silnice bude obec žádat v únoru u Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu určeného na podporu obnovy místních komunikací.

Obec v současné době také připravuje projekt na opravu místní komunikace v Nynkově. „Kromě lepších podmínek pro pohyb vozidel si od této další akce slibujeme odstranění problému prašnosti ulice, ke kterému dochází v období sucha,“ uzavřel místostarosta.