„V novém uspořádání křižovatky se počítá s vybudováním nových parkovacích míst pro osobní automobily, odpočinkového místa, okolního chodníku a umístění turistických informačních tabulí,“ uvedl zastupitel Tomáš Petráň. Navrhované řešení podle jeho vyjádření přispěje také k větší bezpečnosti v místě. „Práce by měly být zahájeny v průběhu měsíce srpna letošního roku. Rozpočtované náklady na akci činí 740 tisíc korun, přislíbená dotace MMR bude činit 60 procent nákladů,“ doplnil.