Za opravovanými památkami (zámek, kostel, park…) a starými a památnými stromy. Těch je tu totiž nebývale mnoho. Nevrátil jsem se sám, ale opět s přáteli Dr. Michálkem a Ing. Uhlíkem. Pravidelným čtenářům črt z mých exkurzí po přírodě Tachovska netřeba tyto dva pány ze sokolovského muzea představovat.

Abych si udělal jasno, kolik že vlastně je ve Svojšíně aktuálně vyhlášených památných stromů, požádal jsem paní ing. Uhlířovou z Městského úřadu ve Stříbře o příslušné údaje. Zaslala mi je obratem a ochotně, za což jí touto cestou děkuji. Takže milí čtenáři uděláme si malou exkurzi a začneme v srdci obce, na návsi. Tady u kašny jsou vyhlášeny 2 lípy srdčité s obvody kmenů 322 a 425 cm. Nedaleko, na terase zámecké zahrady, je památný buk lesní s obvodem kmene 345 cm. V rekonstruovaném parku za zámkem je za památný strom vyhlášená krásná a fotogenická solitérní lípa srdčitá (Dr. Michálkem určena jako lípa velkolistá) s obvodem kmene 388 cm. Bizarně vyhlížející a tvarovaný jírovec maďal (obvod 351 cm) najdete před kostelem sv. Petra a Pavla ve společnosti smírčího kříže. Za dalšími památnými stromy se musíte vydat do kopce, k nádraží. Jde o 2 lípy srdčité u kapličky sv. Mikuláše, obvody kmenů jsou uvedeny 310 a 373 cm. Nepřehlédnutelný dub červený (obvod 344 cm) najdete na okraji obce nedaleko Černošínského potoka a silnice na Otročín.

A jdeme se za humna, podél břehu řeky, přes rekreační středisko a kolem štoly. Starobylý dub letní ve stráni jsem zmínil již ve svém předjarním povídání. Tentokráte mám pro vás i jeho základní míry – výška 24 m a obvod 412 cm. Při měření prvního dubu jsme opodál nalezli další strom téhož druhu. Je sice mrtvý a suchý, ale s ještě větším obvodem kmene – 428 cm. Oba duby jsou jistě památkou na dřívější doubravy, na lesy plné nádherných stromů, na lesy přirozené a nevysazované do řádků.

Co říci závěrem? Strávil jsem ve Svojšíně s přáteli a zajímavými stromy nádherný jarní půlden. Vřele doporučuji tento kout v údolí Mže k výletu. A nejlépe celodennímu …

Miroslav Trégler